Terug


Reünisten enquête
Naar aanleiding van het afgelopen jaarcommissarisdiner is een vrijblijvende enquête opgesteld voor alle Reunisten der K.S.V. St. Franciscus. Het doel van deze enquête is om te peilen of er animo onder de Reünisten is om in contact te komen met de huidige Leden en Reünisten werkzaam in dezelfde branche. Hierbij een brief die de enquête verder toelicht.

Klik hier om deze enquête in te vullen. Het zal ongeveer vijf minuten in beslag nemen.

Wij kijken uit naar uw reactie en willen u bij voorbaat hartelijk danken.
 
Met Franciscaanse groet,

Het Bestuur der K.S.V. St. Franciscus Xaverius 2016-2017

Copyright © 2014 KSV Franciscus. Alle rechten voorbehouden